Category Archives: Post

4 từ tiếng Anh ngộ nghĩnh dành các con nghiện điện thoại và máy tính


Những từ này chưa kịp xuất hiện trong từ điển, nhưng đang được dân gian sử dụng rộng rãi. Đọc mấy từ này lên đã thấy mắc cười!