4 thói quen giúp bạn thông minh hơn


Nếu bạn cảm thấy mình cần thêm chút thông minh, hãy thử thiết lập một số thói quen giúp tăng cường hoạt động trí não. Các cuộc nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy trí thông minh sẽ được cải thiện nếu bạn biết cách ăn, ngủ, tập luyện, và kết bạn. Khoa học … Continue reading 4 thói quen giúp bạn thông minh hơn

Hai giai đoạn trong đời não bạn dễ bị ngu (nên biết để mà tránh)


Có hai giai đoạn trong đời, các kết nối thần kinh trong não của bạn trở nên mong manh và uyển chuyển nhất. Vì vậy, các trải nghiệm đau buồn xảy ra trong những giai đoạn này có thể thay đổi các hoạt động của não bộ và cuối cùng thay đổi các biểu hiện gene và ảnh … Continue reading Hai giai đoạn trong đời não bạn dễ bị ngu (nên biết để mà tránh)