650 triệu đồng cho bức hoạ của Vũ Cao Đàm


Bức tranh có tên Le Rendez-Vous (Buổi hẹn hò) của họa sĩ Vũ Cao Đàm vừa được nhà Christies bán tại cuộc đấu giá Interiors ngày 28 và 29.7.2015, ở New York. Họa sĩ Vũ Cao Đàm ( 1908-2000) là người Pháp gốc Việt. Ông sinh ở Vụ Bản Nam Định, tốt nghiệp khóa học … Continue reading 650 triệu đồng cho bức hoạ của Vũ Cao Đàm