Giới thiệu

Metro Tám là một blog cá nhân.

Bản blog trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm các mô hình UGC (User Generated Content) phục vụ cho các nghiên cứu riêng của cá nhân về báo chí và truyền thông.

Vì nghiên cứu về mô hình UGC, Metro Tám có tham gia sử dụng tính năng Reblog của nền tảng WorldPress và có thể tự động trích dẫn phần mở đầu của các blog khác cùng nền tảng về blog Metro Tám.

Tuy nhiên, Metro Tám luôn tôn trọng các Công ước và các quy định pháp luật về tác quyền. Vì vậy, cũng đề nghị các bên quan tâm vui lòng tôn trọng các quy định về tác quyền và không sao chép các nội dung trên blog này.

Mọi trích dẫn một phần hay toàn phần các nội dung trên blog này cần phải được sự đồng ý của các tác giả và chủ blog.

Xin cảm ơn!

 

One thought on “Giới thiệu

  1. We are a Bearing factory in China, and we are looking for foreign partners. We will give you the most favorable price so that you can have a price advantage in the market. We look forward to your WHATSAPP:+86 157 2515 0733

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s