Clip: Một con chó có thể chơi đàn piano!?! Không thể tin được!!!


Một phụ nứ Đức đã huấn luyện cho những con chó của cô biết chơi đàn piano.

Trong clip sau đây, phần hấp dẫn nhất là từ phút thứ 5, khi con chó nghe tiếng còi và bấm phím theo đúng cao độ của tiếng còi.

Rồi sau đó… Ôi trời ơi, có hai con chó biết chơi đàn piano, bà con ạ!

Còn tôi thì không biết chơi bất cứ loại đàn nào!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s