Clip: Con voi nó tắm, nó tắm làm sao


Hỏi: Làm thế nào để cho một con voi vào thau nước và tắm cho nó?

Đáp: Thì cứ lấy cái thau nước ra rồi bảo con voi ngồi vào thau mà tắm! Dễ ợt!

Chuyện này tưởng không thể, vậy mà đã xảy ra ở khu chăm sóc voi Royal Elephant Kraal and Village ở Thailand. Thiệt dzui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s