Siêu quậy còn ẵm ngửa


Không biết lúc trong bụng mẹ thì nó quậy cỡ nào.

Và sau này lúc biết đi nó sẽ quậy tới cỡ nào.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s